Rusko

  • Eurovíkend v Moskve4 dny letecky - z komunismu do kapitalismu. Tato mimořádná nabídka ve spolupráci letecké společnosti ČSA a cestovní kanceláře ESO travel je podmíněna víkendovým pobytem. Cena letenky vychází z optimální knihovací třídy. Transfer z letiště do hotelu doporučujeme taxikem, jehož cena se pohybuje mezi 20,- až 40,- USD. Program Zájezdu V rámci zájezdu do této destinace si můžete vybrat z níže vypsaných hotelů, které splní i Vaše požadavky na kvalitní ubytování, stravu a další související služby.
  • Eurovíkend v Petrohrade4 dny letecky - západní metropole Rusi. Tato mimořádná nabídka ve spolupráci letecké společnosti ČSA a cestovní kanceláře ESO travel je podmíněna víkendovým pobytem. Cena letenky vychází z optimální knihovací třídy. Transfer z letiště do hotelu doporučujeme taxikem, jehož cena se pohybuje mezi 20,- až 40,- USD. Program Zájezdu V rámci zájezdu do této destinace si můžete vybrat z níže vypsaných hotelů, které splní i Vaše požadavky na kvalitní ubytování, stravu a další související služby.
  • Poznávacie zájazdy - RuskoNajrozľahlejšia krajina na Zemi je 1,5-krát väčšia ako Európa. Leží na svetadieloch Európa a Ázia. Európsku časť zaberá Východoeurópska nížina rozčlenená pahorkatinami. Na juhu ju ohraničuje vrásové pohorie Kaukaz. Na východe ju zasa kryhové pohorie Ural oddeľuje od Západosibírskej nížiny. Medzi Jenisejom a Lenou sa dvíha riečnymi dolinami pretkaná Stredosibírska plošina, ku ktorej sa od juhu pripájajú pásma Altaja a Saján. Na východ od Leny náhorné plošiny, panvy, nížiny a doliny oddeľujú jednotlivé východosibírske pohoria. Kamčatka so svojimi činnými sopkami už patrí k tichooceánskemu vrásovému systému. Najvyšší vrch krajiny sa týči v Kaukaze. Rusko je najrozľahlejším nástupníckym štátom rozpadnutého ZSSR. Na jeho území sa nachádza 21 autonómnych republík (Adygejská, Altajská, Baškirská, Buriatska, Čečenská, Čuvašská, Dagestanská, Chakaská, Ingušská, Jakutská, Kabardsko-balkarská, Kalmycká, Karačajsko-čerkeská, Karelská, Komijská, Marijská, Mordvianska, Severoosetská, Tatárska, Tuvianska, Udmurtská), jedna autonómna oblasť (Židovská autonómna oblasť), 10 autonómnych okruhov (Agský buriatsky, Čukotský, Evenkovský, Chantyjsko-mansijský, Jamalskonenecký, Komijsko-permský, Koriacky, Nenecký, Tajmýrsky, Usťordský buriatsky). Krajina má temer všetky dôležité nerastné a energetické suroviny, ale v z mnohých nálezísk sa pre nepriaznivé prírodné podmienky neťaží. Elektrickú energiu vyrábajú najmä tepelné elektrárne. Významný je aj podiel vodných elektrární. Veľké závody, vystavané počas sovietskej vlády, sa ťažko prispôsobujú súčasnému trhovému systému, preto ich priemyselná produkcia značne poklesla, narástla inflácia a nezamestnanosť. Významnejšie priemyselné odvetvia sú hutníctvo železa, hliníka, farebných kovov, výroba ocele, strojov, spracovanie ropy, výroba dopravných prostriedkov, chemikálií, stavebnín, papiera, textilu, potravín a drevovýroba. Na väčšine územia nie sú vhodné klimatické podmienky na rastlinnú výrobu, preto sa poľnohospodárstvo sústreďuje predovšetkým v európskej časti. Pestujú sa predovšetkým pšenica, jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, ryža, proso, sója, ovocie a i. Chová sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina, kožušinové zvieratá. Krajina je odkázaná na značný dovoz potravín.