Gruzínsko

  • Poznávacie zájazdy - GruzínskoVíza a doklady: Počas turistického pobytu kratšieho ako 90 dní stačí slovenským občanom platný cestovný pas. Jeho platnosť musí byť najmenej šesť mesiacov od dátumu vstupu do krajiny. Vlastný pas potrebujú aj deti staršie ako 6 mesiacov. Musíte vidieť: Pohorie Veľký Kaukaz, Tbilisi, Batumi, Vardzia. Ochutnajte gruzínske jedlá, sú vynikajúce. Bezpečnost. riziká: V krajine sú dve oblasti nebezpečné pre turistov – Abcházsko a Južné Osetsko, do ktorých gruzínska strana cudzincom vstup nepovoľuje. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je potrebné požiadať o povolenie vstupu na MZV Gruzínska. Susedné oblasti sa neodporúčajú navštevovať vzhľadom na to, že sa v nich pohybujú rôzne kriminálne živly a hrozí nebezpečenstvo únosu s cieľom získania výkupného. Celkovo sa odporúča oblasti mimo hlavného mesta Tbilisi navštevovať výlučne s miestnym profesionálnym sprievodcom. Je potrebné dodržiavať zvýšené bezpečnostné opatrenia, nevychádzať jednotlivo v nočných hodinách, dávať si pozor na vreckových zlodejov a pokusy o lúpežné prepadnutia. Autá treba vždy nechávať na stráženom parkovisku, kedže krádeže áut sú v krajine bežné. Zdravotníctvo: Pri vstupe do krajiny nie je povinné žiadne očkovanie, ale odporúča sa očkovanie proti tetanu, hepatitíde A, diftérii. Odporúča sa pobyt výlučne vo veľkých mestách a turistických centrách s organizovanými výletmi do vnútrozemia, s ubytovaním a stravovaním stredného až vyššieho štandardu. Pri cestách do vnútrozemia v jednoduchých podmienkach s jednoduchým ubytovaním, pri dlhodobom pobyte a úzkom kontakte s miestnym obyvateľstvom sa odporúča očkovanie ako pri zvýšenom riziku, čiže proti týfu a hepatitíde B. Odporúča sa očkovanie aj proti besnote vzhľadom na vysoké riziko jej prenosu túlavými psami, aj v hlavnom meste Tbilisi. Výskyt neškodnej malárie (tertiana) bol v krajine zaznamenaný len v niekoľkých prípadoch na juhovýchode v odľahlých oblastiach pri hraniciach s Azerbajdžanom. V týchto oblastiach treba dbať na účinnú ochranu proti komárom. Treba venovať pozornosť hygiene pri zaobchádzaní s potravinami a pitnou vodou, najmä minerálne vody, ktorými je krajina známa, konzumovať len od autorizovaných výrobcov. Vzhľadom na nedostatok liekov v krajine odporúča sa mať dobre vybavenú vlastnú lekárničku a pred cestou uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Jedlo a potraviny zakúpené v reštauráciách strednej a vyššej kategórie a supermarketoch sú nezávadné. V letných mesiacoch sa neodporúča konzumovať ryby. Celoročne sa neodporúča piť neprevarenú vodu z vodovodu.