Čierna Hora

  • BečičiObľúbené letovisko sa rozprestiera 2 km južne od Budvy.Je tu množstvo hotelov a rozmanité možnosti športového vyžitia-napr.tenis,basketbal,hádzaná,minigolf a rôzne vodné športy.Bečiči má takmer 2 km dlhú pláž,ktorá bola v r.1936 vyhlásená v Paríži ako najlepšia pláž v Európe.Mediteránska klíma a 220 slnečných dní v roku ponúkajú príjemný pobyt a odpočinok každému počas celého roka.
  • BudvaStarobylé mestečko, jedno z najobľúbenejších, ale aj najdrahších letovísk na Čiernohorskom prímorí 23 km na juhovýchod od Tivatu v širokom Budvianskom zálive (Budvanski zaljev) pri magistrále. Pred vnútrozemskými vplyvmi ho chráni pohorie Lovčen a Paštroviči, ktoré jej súčasne vytvára pekný záver. Pri pobreží ostrovček Sveti Nikola. Prednosťou Budvy sú krásne pláže (Mogren, Slovenska plaža) a ďaľšie. Stará malebná časť Budvy sa rozkladá na malom výbežku pevniny do mora. Obopínajú ju masívne hradby. Nová výstavba za hradbami sa tiahne ako popri mori, tak i do vnútrozemia. Okolo tzv. Slovanskej pláže (Slovenska plaza) vznikla hotelová štvrť (všetky hotely vyšších cenových kategórií). Od Slovanskej pláže vedie pešia promenádna cesta popri mori (na jednom mieste vedie popod skaly tunel) do ďaľších kúpeľov. Ako stará časť uzavretá hradbami, tak i hotelové mestečko na Slovenskej plaži a hotelový kompelx Avala tesne za hradbami starého mesta utrpeli zemestrasením veľké škody. Mnohé hotely a obytné budovy boli úplne zrovnané so zemou a nedajú sa obnoviť, hradby starého mesta i staré stavby sa zrútili. V hotelových komplexoch poškodené hotely opravili, namiesto úplne zničených vyrástli nové. Vopred však treba povedať, že hodnota zástavby starej Budvy nie je porovnateľná napr. so zástavbou v Kotore (je značne nižšia). K najhodnotnejším pamiatkam patrí opevnenie, pochádzajúce z čias benátskeho panstva (14. - 15. stor.) s Pevninskou a Morskou bránou (Kopnena i Morská vráta). Katedrála sv. Jána Krstiteľa (Sveti Ivan Krstitelj) má síce svoj pôvod v 8. storočí, ale v 18. storočí ju úplne prestavali. Opustený kostol P. Márie na myse (Santa Maria in Punta), kedysi súčasť benediktínskeho kláštora z 9. stor., má dnes barokovú podobu, rovnako ako jeho zvonička. Pendantom tohto kostolíka je kostol sv. Sávu z 15. stor. Tesne za hradbami je architektonicky veľmi dobre vyriešený komplex zariadení pre cestovný ruch. Avala, ktorý spolu s citlivo riešeným námestím pred ním pulzuje čulým životom. Na ne nadväzuje súvislý pás ďaľších ubytovacích, stravovacích i zábavných zariadení, tiahnúcich sa až k novej časti pri Slovanskej pláži. Asi 50 m od Avaly (severne) sa tiahne ďaľšia veľmi pekná budvianska pláž Mogren (dlhá asi 350 m), s romantickým prírodným skalnatým rámcom. Prístupná je od Avaly cestou vysekanou v skale nad morom. Na ňou nadväzuje ďaľšia krásna pláž Jaz, svietiaca bielym pieskom a okružliakmi. Jej pokračovaním je pláž Trsteno. Na okraji pláže Mogren si všimnime zrúcaniny zámočku šľachtickej rodiny Zanovičovcov, ktorej dvaja členovia, Štefan a Primislav boli známymi romantickými dobrodruhmi (18. stor.).
  • Pržno/Sveti StefanPržno je bývalá malá rybárska dedinka, teraz tiché a lukratívne miesto na Budvanskej riviére, ktoré spolu so svojím okolím – Miločer a Sveti Stefan vytvára najznámejšie turistické strediská Čiernej Hory. Do Budvy vzdialenej cca 7 km a na Sv. Stefan vzdialený 3 km je možné sa dostať mikrobusom, ktorý v sezóne premáva každých 20 minút (od 8,00 do 02,00 hod.) resp. Lodičkou. Ostrovček Sveti Stefan leží cca 10 km juhovýchodne od mesta Budva a patrí k najzaujímavejším a najluxusnejším hotelovým mestečkám na Jadranskom pobreží.
  • SutomoreObklopené citrusovými a olivovými hájmi, na úpätí vrchu Sutorman, z malej rybárskej osady vyrástlo dnešné známe letovisko Sutomore. Za svoju príťažlivosťa obľúbenosť vďačí krásnej, až1300 m dlhej pláži z hrubozrnného piesku premiešaného drobnými kamienkami. Neodmysliteľnou súčasťou letoviska jerušná plážová promenáda lemovaná obchodíkmi,kaviarňami, plážovými barmia reštauráciami, ktoré vás príjemne prekvapia priaznivými cenami.
  • TivatMestečko a letovisko na východnom pobreží rovnomennej zátoky Boky Kotorskej, pri magistrále, na úpätí masívu Vrmac. Opravovňa lodí. V okolí sú mnohé vinohrady a sady. V Tivate je krásny prímorský park z konca 19. stor. s mnohými cudzokrajnými rastlinami. Divadlo v prírode. Zariadenia pre cestovný ruch priamo v mestečku a na ostrovčekoch Sveti Marko a Prevlaka (nazvané aj Otok cviječa alebo Ostrvo cveča). Tivat veľmi získal vybudovaním letiska (3 km). Mesto osídlili už v antických časoch (v mori vidno pozostatky gréckej a rímskej osady). Podľa legendy tu mala letný palác ilýrska kráľova Teuta, podľa ktorej má údajne mestečko svoje meno. Z neskorších čias patrí k pamiatkam obranná veža (s kaplnkou), patriaca rodine Bučovcov, kedysi súčasť ich paláca (16. stor.) a niekoľko kostolíkov, napr. sv. Antona (Sveti Antun) zo 14. stor. Okolie: Na ostrovčeku Prevlaka zrúcaniny kláštora sv. archanjela Michala (Sveti Arhanjel Mihajlo) zo stredoveku, na mieste starokresťanskej baziliky. Po vypálení Benátčanmi v 15. stor. je opustený. Ostrovček slúži dnes pod názvom Ostrov kvetov (Ostrvo cveča alebo Otok cviječa) so svojimi ubytovacími zariadeniami cestovnému ruchu. Ostrovček Sveti Marko, aj Stradioti, s bohatým rastlinstvom, je jednou z dvoch rekreačných základní francúzskeho Clubu Méditerranée (zameraného na výučbu vodných športov; prístupné len členom klubu). Zátoka Traste, ktorú zo západu uzatvára polostrov Luštica a z východu lokalita Rtole, má najkrajšie kúpanie v malej zátoke Pržno.
  • Ulcinj-Velika Plaža