Predvianočné mestá

Advent v Rakúsku

 • ADVENT NA ZÁMKU SCHLOSSHOF A ČOKOLÁDOVŇA

  viac »
 • MARIAZELL – ADVENT A ČERTI

  MARIAZELL – najvýznamnejšie pútne miesto v Rakúsku, ale i v strednej Európe, duchovné centrum katolíckych národov Podunajska. Leží na severnom okraji Álp, jeho meno pripomína pustovňu - cellu, v ktorej sa nachádzala socha panny Márie vyrezaná z lipového dreva. Priniesol ju sem mních Magnus z kláštora St. Lamprecht. Kostol je umiestnený v nádhernej horskej krajine a jeho dnešná podoba je dielom Domenica Sciassia zo 17. st. Vysoký oltár je darom a prejavom vďaky cisára Karla VI., striebornú mrežu darovala Mária Terézia. V roku 1907 bol kostol povýšený na baziliku, jednu z najkrajších kresťanských stavieb. Brána baziliky, svetoznáma Brána k mieru, je otvorená veriacim celého sveta. V okolí sú kaplnky, krížová cesta, kalvária, ružencová cesta, pohyblivé jasličky – miestna atrakcia, ktorá predstavuje 12 scén z Nového zákona so 130 pohybujúcimi sa figúrkami.

  viac »
 • VÔŇA ČOKOLÁDY A ADVENT VO VIEDNI

  viac »