Organizácia KONGRESOV, KONFERENCIÍ A SEMINÁROV

 • organizácia kongresov, konferencií a seminárov
 • plánovanie rozpočtov
 • výber miesta a termínu konania
 • harmonogram príprav a realizácie
 • korešpondencia s účastníkmi
 • registrácia účastníkov
 • informačný systém
 • spracovanie a vedenie kongresových databáz
 • návrh rozpočtu
 • zabezpečenie ubytovania
 • gastronomické služby – recepcie, bankety, pracovné obedy
 • premietacia technika
 • kancelárske služby
 • hostesky
 • turistické služby
 • sprievodné programy kongresu
 • organizácia sprievodných výstav
 • VIP servis
 • publicita kongresu
 • organizácia sponzoringu
 • návrh a tlač kongresových a reklamných materiálov

NAŠA ÚLOHA PRI ORGANIZÁCII KONGRESU

 • Príprava predbežného rozpočtu
 • Rezervácia vhodných konferenčných priestorov
 • Rezervácia ubytovacích kapacít v mieste konania kongresu, príp. v jeho blízkom okolí
 • Pomoc pri vytvorení programového výboru
 • Pomoc pri zabezpečení sponzoringu
 • Vytvorenie a rozposlanie prvého a druhého oznámenia
 • Rozposlanie výzvy k zasielaniu príspevkov
 • Vytvorenie finálneho programu, jeho vytlačenie a distribúcia účastníkom podujatia pri registrácii,
 • príp. jeho uverejnenie na webovej stránke podujatia
 • Príprava webovej stránky
 • Príprava spoločenského programu (spoločenské večery, sprievodné akcie)
 • Registrácia účastníkov
 • Registrácia príspevkov (prednášky, postery) a abstraktov
 • Menovky
 • Propagácia podujatia v tlači, príp. v rozhlase a v televízii
 • Zabezpečenie hostesiek
 • Zabezpečenie premietacej techniky a personálu
 • Zabezpečenie priestorov pre vystavujúce firmy a komunikácie s nimi
 • Vydanie zborníka abstraktov

Kontakt na organizátorov:

Ing. Jela Petrisková, PhD. 0905/ 74 77 78

Ladislava Veselá 0915/ 83 58 90